Data: 23.10.2022

𝙈𝙤𝙣𝙩𝙚𝙬𝙝𝙞𝙩𝙚 𝙇𝙐𝘾𝙄𝙐𝙎 𝘿𝙊𝙈𝙄𝙏𝙄𝙐𝙎
Wybrany jako jeden z 16 najlepszych psów wystawy
Wybrany do 3 najlepszych psów IX grupy
Najlepszy pies w rasie